Prayers

Filter

Tags

 • 1000
 • Aditya
 • Akshar
 • Aparadh
 • Arjun
 • Atma
 • Bhakti
 • Brahma
 • Chalisa
 • Daivasur
 • Darshan
 • Devi
 • Friday
 • Ganpati
 • Gnan
 • Gunatray
 • Gyan
 • Karma
 • Krishna
 • Kshama
 • Kshetra
 • Kshetragna
 • Lakshmi
 • Moksha
 • Monday
 • Purushottam
 • Pushpadant
 • Raj
 • Rajguhya
 • Raksha
 • Ram
 • Ravan
 • Ravi
 • Ravidya
 • Rudra
 • Sahastra
 • Sampad
 • Sankhya
 • Sanyas
 • Saturday
 • Sayyam
 • Shambhu
 • Shanakaracharya
 • Shankaracharya
 • Sharda
 • Shraddhatray
 • Sunday
 • Thousand
 • Thursday
 • Tuesday
 • Tulsidas
 • Vaishnav
 • Vibhag
 • Vibhuti
 • Vignan
 • Vigyaan
 • Vishad
 • Vishnu
 • Vishwaroop
 • Wednesday
 • Bhavani
 • Devi
 • Durga
 • Dutt
 • Friday
 • Ganesh
 • Ganga
 • Gita
 • Hanuman
 • Krushna
 • Lakshmi
 • Nirvaan
 • Purusha
 • Ram
 • saraswati
 • Shiva
 • shodopachara
 • Suktam
 • Sun
 • vedic pooja
 • Vishnu

Type

 • Text
 • Audio
 • Video
 • video prarthana
 • prathana-audio-icon
 • prayer-script-icon
contents
Bhavnyashtakam
contents
Shakraday Stuti
contents
Bhagvad Gita Chapter-14
contents
Madhurashtakam
contents
Bhagvad Gita Chapter-13
contents
Chandipath Chapter - 01
contents
Bhagvad Gita Chapter-12
contents
Devi Aparadh Kshamapan Stotra
contents
Shiv Tandav Stotra
contents
Sankat Mochan Hanumanashtakam
contents
Shiv Manas Puja
contents
Bhagvad Gita Chapter-01
contents
Bhagvad Gita Chapter-05
contents
Chandipath Chapter - 10
contents
Ram Raksha Stotra
contents
Vishwambhari Stuti
contents
Chandipath Chapter - 12
contents
Devi Mahatmya Argala
contents
Nirvanashtakam
contents
Vishnu Sahastra Naam
contents
Chandipath Chapter - 09
contents
Daily Vedic Pooja
contents
Chandipath Chapter - 04
contents
Shiv Mahimna Stotra
contents
Ganpati Atharvashirsh
contents
Bhagvad Gita Chapter-17
contents
Purusha Suktam
contents
Saraswati Stotra (Sanskrit)
contents
Shambhu Sharane Padi
contents
Achyutashtakam
contents
Rudrashtakam
contents
Bhagvad Gita Chapter-15
contents
Aditya Hriday Stotra
contents
Saraswati Stotra (Gujarati)
contents
Bhagvad Gita Chapter-08
contents
Bhagvad Gita Chapter-07
contents
Chandipath Chapter - 05
contents
Krushnashtakam
contents
Bhagvad Gita Chapter-18
contents
Bhagvad Gita Chapter-04
contents
Siddhi Lakshmi Stotra
contents
Chandipath Chapter - 03
contents
Chandipath Chapter - 11
contents
Chandipath Chapter - 06
contents
Bhagvad Gita Chapter-06
contents
Sankatnashan Ganesh Stotra
contents
Chandipath Chapter - 02
contents
Shree Ram Chandra Krupalu
contents
Ganga Stotra
contents
Chandipath Chapter - 08
contents
Bhagvad Gita Chapter-11
contents
Shree Suktam
contents
Bhagvad Gita Chapter-09
contents
Chandipath Chapter - 07
contents
Devi Mahatmya Kilak
contents
Hanuman Chalisa
contents
Bhagvad Gita Chapter-10
contents
Bhagvad Gita Chapter-02
contents
Bhagvad Gita Chapter-16
contents
Dutt Bavani
contents
Devi Mahatmya Kavach
contents
Bhagvad Gita Chapter-03

Tip:

To create your own playlist, go to Prayers and click onsave-your-favorite-prayer symbol.

You can Group your favourite Prayers, Mantras, Stotras, etc. and find them easily in your My Playlists section.